• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Dėl dukterinių bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimtų sprendimų ir ketinimo teikti oficialų siūlymą

Dėl dukterinių bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimtų sprendimų ir ketinimo teikti oficialų siūlymą

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.2019 m. gruodžio 4 „Ignitis grupės“ dukterinių bendrovių AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose buvo priimtas sprendimas išbraukti visas AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu, priėmus sprendimą išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, privalo būti pateiktas ir įgyvendintas oficialus siūlymas supirkti emitento akcijas, įtrauktas į prekybą Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje. Minėtuose neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose taip pat buvo priimtas sprendimas patvirtinti „Ignitis grupę“ asmeniu, teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcijas, įtrauktas į prekybą AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.Informuojame, kad „Ignitis grupė“ ketina teikti oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.Detali informacija apie oficialių siūlymų sąlygas, įskaitant siūlomas akcijų kainas, bus atskleista teisės aktų nustatyta tvarka po to, kai Lietuvos bankas patvirtins oficialių siūlymų cirkuliarus.Informacija apie aukščiau nurodytus sprendimus taip pat pateikiama AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklalapyje www.eso.lt ir AB „Ignitis gamyba“ tinklalapyje http://www.ignitisgamyba.lt. Taip pat AB „Energijos skirstymo operatorius“ patalpose, esančiose Aguonų g. 24, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) ir AB „Ignitis gamyba“ patalpose, esančiose adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas arturas.ketlerius@ignitis.lt

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.