Dėl AB „Invalda INVL“ audituotos konsoliduotos metinės finansinės ataskaitos paskelbimo

AB „Invalda INVL“ praneša, kad audito įmonės patikrinto konsoliduoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir auditoriaus išvados balandžio 8 d., kaip buvo numatyta, nepaskelbs.
Dėl COVID-19 protrūkio sukeltų apribojimų dar nėra pasibaigęs audito procesas tiek dalyje grupės įmonių, tiek pačioje „Invaldoje INVL“. Nors Lietuvos banko paskelbtame pranešime nurodoma, kad metinių finansinių ataskaitų paskelbimas neturėtų būti vėlesnis nei iki liepos 1 d., „Invalda INVL“ dės visas pastangas, kad audito patikrintos konsoliduotos metinės ataskaitos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu būtų patvirtintos iki balandžio 30 d.„Invalda INVL“ informuoja, kad metinių finansinių ataskaitų rinkinį su auditoriaus išvada ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo planuoja paskelbti ne vėliau negu iki balandžio 27 d.Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas darius.sulnis@invl.com

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.