Definitieve schikking met Amerikaanse Ministerie van Justitie

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 7 november 2019
Definitieve schikking met Amerikaanse Ministerie van JustitieIn navolging van het persbericht van 26 juni 2019 over de principeschikking maakt Fagron vandaag bekend een definitieve schikking met het Amerikaanse Ministerie van Justitie te hebben getroffen inzake het eerder bekendgemaakte civielrechtelijk onderzoek in het kader van het sectorbrede onderzoek naar de prijsstelling van farmaceutische producten. Zoals eerder bekendgemaakt en in het eerste halfjaar reeds voorzien, betreft de definitieve schikking een betaling door Fagron van US$ 22,3 miljoen.De schikkingsovereenkomst met het Amerikaanse ministerie van Justitie vormt geen erkenning door Fagron van enige misstand, schuld of aansprakelijkheid van welke aard dan ook. Door deze schikking worden alle lopende onderzoeken door het Amerikaanse Ministerie van Justitie naar Fagron en haar dochterondernemingen gesloten en bestaat er geen verdere exposure met bijbehorende kosten voor Fagron.Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com
Open onderstaande link voor het persbericht:
Definitieve schikking met Amerikaanse Ministerie van Justitie

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.