• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Correction: UPP Olaines OÜ 2019. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Correction: UPP Olaines OÜ 2019. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Järgneb parandus ettevõtte 26. novembril kell 12:36 edastatud börsiteatele UPP Olaines OÜ 2019. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne. Ettevõtte lisas valed aruanded avalikustatud börsiteatele. Käesoleva parandusega on börsiteatele lisatud õiged aruanded.
2019. aasta kolmanda kvartali (‘III kv 2019’) tegevusaruanne2019. III kvartali jooksul oli ettevõtte ärikasum 634 901 eurot ning 2019. aasta esimese 9 kuu jooksul oli ärikasum kokku 1 879 700 eurot. Võrreldes 2018. III kvartaliga on ärikasum suurenenud 6,3% võrra ning võrreldes 2018. aasta esimese 9 kuuga on ärikasum kasvanud 7,6% võrra. Kvartali tasemel seletab kasvu  peamiselt III kv 2018 tehtud muudatus seoses eelnevate perioodide vea korrektsiooniga. 9 kuu tasemel seletab kasvu eelkõige üürihinna indekseerimine ning administratiivkulude langus.III kv 2019 jooksul olid ettevõtte finantskulud 323 574 eurot ning 2019. aasta 9 kuu jooksul olid ettevõtte finantskulud 1 111 940 eurot. Võrreldes III kv 2018’ga on finantskulud tõusnud 60% ning võrreldes 2018. aasta 9 kuuga on finantskulud vähenenud 6.6%. Kvartaalsel tasemel toimunud 60% tõusu seletab III kv 2018 ebaharilikult madal finantskulu, mis tulenes intressiswap-i õiglase väärtuse olulisest muutusest. Kuna finantskulu kajastab intressi-swapi õiglase väärtuse muutusi võib kvartaalselt finantskulu oluliselt suureneda või väheneda. Pikema perioodi võrdlemine annab parema pildi ettevõtte kapitalikulu trendiest.Ettevõtte äritegevuseks on renditulu kogumine, kinnisvaraobjekti haldamine ning laenukohustuste teenindamine. Laenukohustused moodustavad fikseeritud intressiga võlakirjad ning investeerimislaen, mille intress on samuti intressituletuslepinguga fikseeritud. Tulude poolel on stabiilne triple-net renditulu tugevatelt rentnikelt, mis on põhiosas fikseeritud kesk-pikkade lepingutega ning mida indekseeritakse vastavalt inflatsioonile. Tulenevalt ettevõtte äritegevusest on tema majandustegevus ja finantstulemused üldiselt raskesti mõjutatavad erinevate väliste tegurite poolt.Muid olulisi sündmusi peale regulaarsete operatiivtegevuste, sh õigeaegsete üüri- ning kommunaaltasude laekumiste, III kv 2019 ei olnud. III kv 2019 lõpu seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.2019. aasta 9 kuu finantsilised võtmenäitajad
KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNEKonsolideeritud koondkasumi vahearuanne
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
Siim SildDirektor+372 5626 0107siim.sild@unitedpartners.eeManusOlaines Q3 report 2019 EST