• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • CORRECTION: Revidēts “Latvijas Gāze” koncerna konsolidētais un AS “Latvijas Gāze” gada pārskats par 2019. gadu, iekļaujot konsolidēto nefinanšu ziņojumu

CORRECTION: Revidēts “Latvijas Gāze” koncerna konsolidētais un AS “Latvijas Gāze” gada pārskats par 2019. gadu, iekļaujot konsolidēto nefinanšu ziņojumu

PRECIZĒJUMS GADA PĀRSKATĀ: Tehnisku iemeslu dēļ gada pārskatā latviešu valodā 17. lpp. veikts precizējums nodaļā “Segmentu darbības rezultāti”. Labojums veikts tikai pārskatā latviešu valodā.2019. gadā “Latvijas Gāze” Koncerns saskārās ar izaicinājumiem bagātu tirgus un darbības vidi. Pēc siltas ziemas un negaidīti strauja tirgus cenu krituma gada pirmajos mēnešos Koncerna 2019. gada pirmā pusgada rezultāti bija ievērojami pieticīgāki nekā attiecīgajā iepriekšējā gada periodā, tomēr gada otrajā pusē darbības vide stabilizējās.Publicētais konsolidētais revidētais gada pārskats par pagājušo gadu liecina, ka Koncerna neto apgrozījums 2019. gadā sasniedza 314.3 miljonus EUR, EBITDA – 35.6 miljonus EUR. Koncerna neto peļņa 2019. gada beigās bija 20.2 miljoni EUR.Neraugoties uz sarežģīto tirgus vidi, pārdošanas un tirdzniecības segmentam izdevās pārdot par 13% vairāk dabasgāzes nekā 2018. gadā. Pateicoties apjomīgām piegādēm Igaunijas dabasgāzes tirgū un ievērojami augstākam gāzes pieprasījumam elektroenerģijas ražošanas segmentā vasaras mēnešos, AS “Latvijas Gāze” kopumā pārdeva 14 654 GWh dabasgāzes teju 400 tūkstošiem klientu.2019. gadā AS “Latvijas Gāze” sekmīgi īstenoja 2018. gadā aizsākto darbības izmaksu ietaupīšanas programmu, gada griezumā samazinot darbības izmaksas par 15%, un pēc pārdošanas un tirdzniecības segmenta jaunās norēķinu sistēmas un klientu portāla pirmā moduļa palaišanas darbībā ir sākusi ieviest otro moduli.Ņemot vērā ārkārtējo situāciju saistībā ar koronavīrusu, Latvijas Gāzes Koncerns ir veicis vairākus piesardzības pasākumus, lai aizsargātu savu klientu un darbinieku veselību un labklājību. Papildus stingriem iekšējās kārtības noteikumiem, iekļaujot ceļojumus un biznesa tikšanās, AS “Latvijas Gāze”, kā arī AS “Gaso” ir slēgusi savus klientu centrus apmeklētājiem līdz turpmākam paziņojumam. Līdz klientu centru atvēršanai, pakalpojumi klientiem būs pieejami tikai pa tālruni un elektroniskās saziņas formās. Neskatoties uz to, Latvijas Gāzes Koncerns saviem klientiem nodrošina darbības nepārtrauktību, kā arī nepārtrauktu dabasgāzes piegādi. Tomēr, atkarībā no krīzes ilguma, Koncerna vadība nevar pilnībā izslēgt turpmākus ierobežojumus Koncerna darbībā.Tā kā situācija saistībā ar koronavīrusu turpina strauji attīstīties, šobrīd ir ļoti grūti novērtēt ietekmi uz reģionālo un Eiropas ekonomiku, kā arī potenciālo Koncerna klientu likviditātes problēmu apmēru. Tomēr mēs jau pieņemam, ka koronavīrusam būs negatīvs efekts uz sākotnēji plānotajiem finanšu rezultātiem par 2020. gadu. Koncerna vadība cieši uzrauga situāciju un vajadzības gadījumā veiks papildu darbības, lai aizsargātu darbinieku veselību un drošību, kā arī Koncerna ekonomisko integritāti. Neskatoties uz krīzi, Koncerna finansiālais stāvoklis joprojām ir stabils, ņemot vērā bilances rādītājus un likviditātes stāvokli pārskata datumā.“Latvijas Gāze” Koncerna nerevidētos konsolidētos starpperiodu saīsinātos finanšu pārskatus par 2020. gada 3 mēnešiem plānots publicēt 2020. gada 27. maijā.*Sīkāka informācija par alternatīvajiem snieguma rādītājiem atrodama gada pārskata 14. lappusē.Papildu informācija:
Madara Ventere
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
Tālrunis: + (371) 67 369 281
E-pasts: investor.relations@lg.lv
www.lg.lv
PielikumiAnnual report Latvijas Gāze 2019 LVCorporate Governance report Latvijas Gāze 2019 LVCorporate Social Responsibility report Latvijas Gāze 2019 LV

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.