• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Corline Biomedical AB: Inga negativa säkerhetsfynd i RENAPAIR 01 efter fyra patienter – Sahlgrenska och Karolinska adderas till studien

Corline Biomedical AB: Inga negativa säkerhetsfynd i RENAPAIR 01 efter fyra patienter – Sahlgrenska och Karolinska adderas till studien

Säkerhetskommittén för Corlines njurtransplantationsstudie RENAPAIR 01 har utvärderat säkerhetsdata för de fyra första patienterna som behandlats vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Inga negativa säkerhetsfynd kopplade till Renaparin® konstaterades och Corline har idag därför beslutat utöka patientrekryteringen även till transplantationsklinikerna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset.Det primära syftet med RENAPAIR 01 är att fastställa att Renaparin® är säkert att administrera i samband med njurtransplantation. Studien omfattar totalt 18 patienter och för de återstående 14 patienterna tillåts parallell inkludering vid de tre transplantationskliniker som ingår i undersökningen. Ingen ytterligare interimsanalys av data kommer att ske före studiens slut.Henrik Nittmar, VD i Corline, kommenterar
”De fyra genomförda transplantationerna har gått väldigt bra och vi har inte sett några negativa säkerhetsfynd kopplade till Renaparin®. Därför ökar vi nu hastigheten i RENAPAIR 01 genom parallell rekrytering på de tre kliniker som tillsammans hanterar 80 procent av alla transplantationspatienter i Sverige. Det är vår ambition att studiens kvarvarande 14 patienter ska vara transplanterade före årsskiftet.
Renaparin® är i klinisk utveckling för att förebygga ischemi-/reperfusionsskador (IRI) vid njurtransplantation och är designerat som Orphan Drug i EU och USA för transplantation av alla typer av solida organ. Preklinisk utvärdering av effekten av Renaparin®-administration i samband med lungtransplantation har också inletts.För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: +46 (0)18 71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se
Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 (0)70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se
Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019.
 

 
Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar och driver kliniska studier inom bland annat diabetes typ 1 och njur- och lungtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna. Bilaga191025 PM – Inga negativa säkerhetsfynd i RENAPAIR 01 efter fyra patienter

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.