Conferize A/S udsteder warrants

Selskabsmeddelelse Nr. 22/2019
København, 28. november 2019

Conferize A/S udsteder warrantsFor at sikre det bedste grundlag for den videre udvikling af Conferize A/S, har bestyrelsen i dag besluttet at tildele 1.094.000 warrants (tegningsrettigheder) til medarbejdere i selskabet og strategisk vigtige samarbejdspartnere, samt som led i den ordinære aflønning af uafhængige bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen at tildele 190.000 warrants til Carsten Brogaard Jensen og Laura Lindahl.Tildelingen af warrants sker for at sikre en fælles interesse i selskabets fortsatte vækst og indtjening mellem selskabets medarbejdere, partnere, ledelse og aktionærer – og dermed sikre værdiskabelsen i selskabet.Udnyttelseskursen for hver warrant er fastsat til DKK 0,81. Hver warrant berettiger indehaveren til at tegne én aktie a nominelt DKK 0,10.På baggrund af en udnyttelseskurs til DKK 0,81 og ved anvendelse af Black-Scholes formlen, kan den gennemsnitlige værdi af hver warrant beregnes til DKK 0,18 baseret på en rentesats på 0,6% og en volatilitet af Conferize A/S’ aktier beregnet til 38,2%.532.500 af de tildelte warrants vester på tildelingsdatoen – de resterende warrants vester lineært frem til ultimo juni 2020.Bestyrelsen blev på generalforsamlingen d. 28. november 2019 bemyndiget til at udstede op til i alt 3.750.000 warrants til selskabets medarbejdere, direktion og bestyrelse samt til at foretage dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer i tiden frem til d. 31. marts 2021. Der er nu i alt udstedt 1.585.498 warrants under denne bemyndigelse.
***
Conferize A/S tildelte 480.000 warrants i marts 2019 til GEM Global Yield Fund, LLC, som led i aftalen med Global Emerging Markets (GEM).Udnyttelseskursen for hver warrant var fastsat til DKK 15,00 med vilkår om justering af udnyttelseskurs og antal af warrants, såfremt der inden GEM’s udnyttelse af de tildelte warrants udstedes nye aktier til under markedskursen.På baggrund af den gennemførte fortegningsemission i juli 2019, er antallet af warrants til GEM i overensstemmelse med aftalen reguleret til 1.027.393 stk. og med en justeret udnyttelseskurs på DKK 7,01.Hver warrant berettiger indehaveren til at tegne én aktie a nominelt DKK 0,10.På baggrund af en udnyttelseskurs til DKK 7,01 og ved anvendelse af Black-Scholes formlen, kan den gennemsnitlige værdi af hver warrant beregnes til DKK 0,00 baseret på en rentesats på 0,6% og en volatilitet af Conferize A/S’ aktier beregnet til 38,2%.De tildelte warrants vester på tildelingsdatoen. Alle warrants udløber 19. februar 2022.Bestyrelsen blev på generalforsamlingen d. 4. juni 2019 bemyndiget til at udstede op til i alt 1.375.000 warrants til GEM Global Yield Fund, LLC, samt til at foretage dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Der er nu i alt udstedt 1.027.393 warrants under denne bemyndigelse.
Om Conferize
Conferize er en digital platform for arrangører og deltagere i events og konferencer med særligt fokus på den proces hvor events bliver til. Platformen kaldes derfor et “Event Creation System” (ECS) i modsætning til gængse “Event Management Systems” (EMS). Formålet er at events skal skabe mere værdi for deltagerne og i øvrigt være lettere at arrangere.
Conferize’s forretningsmodel er gradvis at opbygge en portefølje af tilfredse event arrangører som via abonnementsordninger betaler for brugen af platformen.Cvr. nr. 34472742 | invest.conferize.comCertified Adviser
Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.
Investorkontakt
Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com
Vedhæftet filSelskabsmeddelelse 2019 22 – Conferize AS udsteder Warrants

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.