Coloplast – Selskabsmeddelelse nr. 13/2019 – Beslutninger på den ordinære generalforsamling 2019

Beslutninger vedtaget på den ordinære generalforsamling 2019Årsrapporten for regnskabsåret 2018/19 blev godkendt.
 
Forslag om udbetaling af ordinært udbytte på 12,00 kr. pr. aktie á 1,00 kr. blev godkendt. I tillæg til de 5,00 kr. pr. aktie á 1,00 kr. udbetalt ved halvåret, vil der således være udbetalt udbytte på samlet 17,00 kr. pr. aktie á 1,00 kr. for året.
 
Vederlagsrapporten for regnskabsåret 2018/19 blev godkendt.
 
De følgende forslag fra bestyrelsen blev vedtaget:
 
Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2019/20.
 
Opdateret vederlagspolitik udarbejdet i overensstemmelse med de nye krav i selskabslovens §§ 139 og 139a.
 
Ændring af § 8 i Coloplast A/S’ vedtægter – Dagsorden. To nye dagsordenspunkter er inkluderet: (i) fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport og (ii) godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.
 
Ændring af § 9 i Coloplast A/S’ vedtægter – Fremsendelse af adgangskort.
 
Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier indtil 4. december 2024. Bestyrelsen er bemyndiget til at lade Coloplast A/S erhverve egne aktier på indtil 10% af Coloplast A/S’ aktiekapital, dog således Coloplast A/S’ samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10% af Coloplast A/S’ aktiekapital. Det højeste og det mindste beløb, som ydes for aktierne, er den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs på Coloplast A/S B-aktier +/- 10%. 
 
Lars Søren Rasmussen, Niels Peter Louis-Hansen, Birgitte Nielsen, Carsten Hellmann, Jette Nygaard-Andersen and Jørgen Tang-Jensen blev genvalgt til bestyrelsen.
 
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling valgte bestyrelsen Lars Søren Rasmussen som formand og Niels Peter Louis Hansen som næstformand. I tillæg til bestyrelsesmedlemmerne valgt på den ordinære generalforsamling består bestyrelsen af tre medarbejdervalgte medlemmer: Thomas Barfod, Nikolaj Kyhe Gundersen and Roland Vendelbo Pedersen.  
Yderligere informationInvestorer og analytikere
Anders Lonning-SkovgaardTlf. 4911 1111
Ellen BjurgertVice PresidentInvestor RelationsTlf. 4911 1800 / 4911 3376         E-mail dkebj@coloplast.com
Rasmus SørensenSenior ManagerInvestor RelationsTlf. 4911 1800 / 4911 1786E-mail dkraso@coloplast.com
Presse og medier
Lina DanstrupSenior Media Relations ManagerCorporate CommunicationsTlf. 4911 2607E-mail dklina@coloplast.com   AdresseColoplast A/SHoltedam 1DK-3050 HumlebaekDanmarkCVR NR. 69749917
Hjemmesidewww.coloplast.com Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Coloplast udvikler, producerer og markedsfører produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres særlige behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Coloplast har fire forretningsområder: Stomi, Kontinens, Hud- og Sårpleje og Urologi. Vi er et globalt selskab med omkring 12.000 ansatte.Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S © 2019-12.Alle rettigheder forbeholdt. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk.
Vedhæftet fil13_2019_Beslutninger

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.