Coloplast A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram, uge 18

Som meddelt i Selskabsmeddelelse nr. 02/2020 har Coloplast iværksat et tilbagekøbsprogram på i alt 500 millioner kroner. 
Programmet begyndte den 24. februar 2020 og forventes afsluttet den 24. august 2020.Aktietilbagekøbsprogrammet struktureres i henhold til bestemmelserne i artikel 5 i EU-Parlamentet og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og forordning 2016/1052, også kaldet ”Safe Harbour” reglerne, med det formål at opfylde forpligtelser i henhold til aktieoptionsprogrammer eller andre aktieallokeringer til medarbejdere eller at gennemføre en kapitalnedsættelse i henhold til artikel 5(2)(a) og artikel 5(2)(c) i MAR.I perioden 27. april – 1. maj 2020 er der foretaget følgende køb:Coloplast ejer herefter 3.291.367 egne B-aktier à DKK 1 svarende til 1,52% af selskabets samlede aktiekapital.
Separat oversigt med transaktionsdata for perioden  27. april – 1. maj 2020 vedlægges denne meddelelse.Med venlig hilsen
Investor Relations
Coloplast A/S
Tlf. +45 4911 1800

For yderligere information, kontakt venligst

Investorer og analytikere

Ellen Bjurgert
Vice President, Investor Relations
Tlf. 4911 1800/4911 3376
Email: dkebj@coloplast.com
Rasmus Sørensen
Sr. Manager, Investor Relations
Tlf. 4911 1800/4911 1786
Email: dkraso@coloplast.com
Presse og medier
Lina Danstrup
Sr. Media Relations Manager
Tlf. 4911 2607
Email: dklina@coloplast.com
Adresse
Coloplast A/S
Holtedam 1
DK-3050 Humlebaek
Danmark
CVR NR. 69749917
Hjemmeside
www.coloplast.com
Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.Coloplast udvikler, producerer og markedsfører produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres særlige behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Coloplast har fire forretningsområder: Stomi, Kontinens, Hud- og Sårpleje og Urologi. Vi er et globalt selskab med omkring 12.000 ansatte.Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S © 2020-05.
Alle rettigheder forbeholdes. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk.
Vedhæftede filer04052020_AktietilbagekøbTransaktionsdata_uge18

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.