Clean Motion AB ansöker om företagsrekonstruktion

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB meddelar att styrelsen idag lämnat in ansökan om företagsrekonstruktion vid Alingsås tingsrätt. Clean Motion anser att beslutet är nödvändigt för att ge Bolaget den tid som behövs för att dels genomföra ytterligare verksamhetsförändringar dels klara sig ur effekterna av COVID-19. Bolaget är i förhandling med en ny investerare som sagt sig vilja investera i Bolaget både för att säkerställa finansiering under och efter en rekonstruktion. Därmed bedöms det finnas goda förutsättningar att kunna genomföra rekonstruktionen.
Bolagets affärsidé har tagit längre tid än förväntats att förverkliga och licensförsäljning har ännu inte kommit till stånd, trots ett betydande intresse från marknaden. Den pågående turbulensen relaterad till Corona pandemin påverkar möjligheten till att göra affärer mycket negativt. Bolagets likviditet har därmed påverkats på ett sådant sätt att Bolaget har hamnat i betalningssvårigheter.Till rekonstruktör föreslås advokaten Bill Kronqvist, Kronqvist Advokatbyrå AB, som har förklarat sig villig att åta sig uppdraget.Lerum, 2020-04-09För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se
Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-04-09 kl. 11:00 CET.Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.
Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.