Circa 67,4 procent av Nexstim Abps Teckingsoptioner 2019 har använts för teckning av aktier

Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors, 6 november 2019, kl. 19.15 (EET)Circa 67,4 procent av Nexstim Abps Teckingsoptioner 2019 har använts för teckning av aktierTeckningsperioden av aktier i enlighet med Nexstim Abps (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (“Nexstim” eller “bolaget”) Teckningsoptioner 2019 avslutades den 4 november 2019. Med Teckningsoptionerna tecknades totalt 10 511 689 nya aktier vilket kommer att tillföra cirka 1,2 miljoner euro till Bolaget före avgifter och kostnader.I enlighet med företagsmeddelandet den 21 oktober 2019 säkerställdes Teckningsoptionerna 2019 till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier och därutöver fattades beslut om riktade emissioner. Villkorat av extraordinarie bolagsstämmas godkännande den 11 november 2019 kommer Bolaget att anordna en riktad emission om högst 15 781 416 nya aktier som kan tillföra Bolaget ytterligare cirka 1,7 miljoner euro före avgifter och kostnader.De Teckningsoptionerna som inte tecknades under Teckningsoptioner 2019 har numera inget värde och kommer att bokas bort från innehavarnas värdepaperskonton.NEXSTIM ABPMartin Jamieson, verkställande direktörFör mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:Martin Jamieson, styrelseordförande, verkställande direktör
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com
Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com
Om Nexstim AbpNexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.Mer information finns på www.nexstim.com
BilagaNexstim Company Announcement_Warrant result_SE

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.