BTS Group AB utser valberedning

P R E S S R E L E A S E
Stockholm, 23 oktober 2019STOCKHOLM, SVERIGE – BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har utsett en valberedning för företaget. BTS Groups AB:s tre största aktieägare har i samråd med styrelsens ordförande Reinhold Geijer utsett följande personer att ingå i valberedningen:
 – Anders Dahl, utsedd av Henrik Ekelund – Erik Durhan, utsedd av Nordea Fonder – Reinhold Geijer, styrelseordförande, BTS Group AB – Stefan af Petersens, eget innehavAnders Dahl har utsetts till valberedningens ordförande.Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2020 framlägga förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt förslag på arvode till styrelseledamöterna liksom arvodering av revisorer.Aktieägare i BTS Group AB är välkomna att inkomma med förslag till valberedningens ordförande under e-postadressen dalledulsing@me.com eller per post till:BTS Group AB, Valberedningen, Grevgatan 34, 114 53 Stockholm.
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
Anders Dahl, e-post: dalledulsing@me.se   Reinhold Geijer, e-post: reinhold.geijer@outlook.com
Om BTS Group AB (publ)
BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med cirka 780 medarbetare vid 35 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 30 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska
förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat.
It’s strategy made personal.
Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland: Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av förändringar.
BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis: ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, HP, Mercado Libre, Salesforce.com, SAP, and Tencent.
BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.
För mer information, besök oss på www.bts.com.
BilagaBTS Group AB utser valberedning 23 okt 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.