BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

Resultatet ökar 27 procent under tredje kvartalet
1 januari–30 september 2019Nettoomsättningen uppgick till 1 313 (1 104) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 12 procent.Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 24 procent till 156 (126) MSEK.Resultatet före skatt ökade med 24 procent till 136 (110) MSEK.Resultatet efter skatt ökade med 24 procent till 96 (77) MSEK.Resultatet per aktie ökade med 22 procent till 4,98 (4,09) SEK.Tredje kvartalet 2019Nettoomsättningen uppgick till 460 (377) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 16 procent.Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 31 procent till 54 (42) MSEK.Resultatet före skatt ökade med 27 procent till 46 (37) MSEK.Resultatet efter skatt ökade med 27 procent till 32 (25) MSEK.Resultatet per aktie ökade med 24 procent till 1,67 (1,35) SEK.Kommentarer från VD”BTS Europa har ett mycket starkt kvartal med 40 procents tillväxt och kraftig resultatökning. BTS Nordamerika har ett starkt kvartal med 21 procents tillväxt och ett resultat som ökar i samma takt.”Upprepade utsikter för 2019Under 2019 förväntar vi oss ett resultat före skatt som är väsentligt bättre än föregående år.För mer information, vänligen kontakta:Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com 
08-587 070 02
0708-78 80 19
Om BTS Group AB (publ)
BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med cirka 800 medarbetare vid 35 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 30 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska
förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat.
It’s strategy made personal.
Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland: Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av förändringar.
BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis: ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, HP, Mercado Libre, Salesforce.com, SAP, and Tencent.
BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.
För mer information, besök oss på www.bts.com.Denna information är sådan information som BTS Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2019 kl. 08.00 CET.BilagaBTS_Q319_SE

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.