Belgiska kunder väljer C-RADs innovativa SIGRT-lösning

C-RAD har mottagit en stor order på dess SIGRT-lösning (Surface Image Guided Radiation Therapy) baserad Catalyst HD™ och Sentinel 4DCT™ och relaterade tillbehör. Ordern kommer från bolagets distributör AEP International och avser två strålterapicenter i Belgien.Catalyst HD™ kommer att levereras med en komplett mjukvarukonfiguration, som innehåller moduler för andningsstyrd strålbehandling, patientsetup, patientpositionering och rörelseövervakning. C-RADs SIGRT-lösning möjliggör patientövervakning i realtid under behandlingen, där patientrörelser överstigande en kliniskt bestämd tröskel avbryter strålningen. C-RAD Sentinel 4DCT™ är ett användarvänligt laserbaserat optiskt ytskanningssystem med funktionalitet för 4D CT-rekonstruktion och andningsstyrd bildtagning i CT-rum. Lösningen tillhandahåller också referensbilder för patientpositionering.“Vi är stolta över att C-RAD har valts som leverantör för implementeringen av SIGRT-programmet. Det är glädjande att se den snabbt ökande tillämpningen av vår teknologi bland kliniska användare i Belgien.” säger Tim Thurn, VD på C-RAD AB, “Ytskanning som en del av strålterapibehandlingen ingår redan i dag i standardprotokollet vid behandling av vissa cancertyper.”Ordervärdet uppgår till cirka 26 Mkr och inkluderar leverans av system och servicekontrakt.   Schemat för leverans och installation kommer att bestämmas under de kommande veckorna och C-RAD kommer att uppdatera marknaden så snart den informationen finns tillgänglig.Om C-RADC-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 59 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD (Shanghai) Medical Devices Co Ltd. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com
For further information:
Tim Thurn, CEO C-RAD AB, Phone +46-18-666930, Email investors@c-rad.com
Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 december 2019 kl. 16:15 CET.BilagaPR 20191231 Order från Belgien

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.