• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • AUDITUOTI „INVL TECHNOLOGY“ 2019 M. VEIKLOS REZULTATAI BEI VADOVYBĖS KOMENTARAS DĖL KORONAVIRUSO (COVID–19) ĮTAKOS

AUDITUOTI „INVL TECHNOLOGY“ 2019 M. VEIKLOS REZULTATAI BEI VADOVYBĖS KOMENTARAS DĖL KORONAVIRUSO (COVID–19) ĮTAKOS

2019 m. gruodžio 31 d. „INVL Technology“ nuosavas kapitalas siekė 28,96 mln. EUR arba 2,38 euro akcijai.Grynasis audituotas 2019 m. bendrovės pelnas siekė 933 tūkst. eurų.Papildoma informacija:Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavas kapitalas 2019 m. pabaigoje buvo 29 mln. eurų arba 2,38 euro akcijai. Pastarasis rodiklis per metus padidėjo 3,3 proc. Bendrovės finansinio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pasiekė 25,9 mln. eurų ir per metus padidėjo 1,7 mln. eurų. Audituotas grynasis pelnas, įvertinus finansinio turto perkainojimą, per 2019 m. siekė 0,9 mln. eurų ir, lyginant su 2018 m., sumažėjo 77,9 proc.2019 m. agreguotos „INVL Technology“ valdomų įmonių pajamos didėjo 6 proc. ir pasiekė 34,5 mln. eurų (2018 m. buvo 32,6 mln. eurų), agreguota EBITDA siekė 2,26 mln. eurų (2019 m. pasikeitus apskaitos principams, ankstesnio laikotarpio EBITDA rodiklis yra tiesiogiai nepalyginamas).„Siekiame auginti mūsų valdomo turto vertę, todėl praėjusiais metais dėmesį skyrėme verslams stambinti, struktūrai pertvarkyti bei nuosaviems produktams kurti. Tai pareikalavo vienkartinių išlaidų ataskaitiniais metais, tačiau turės teigiamos įtakos ilgesniu laikotarpiu“, – sakė „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris Kazimieras Tonkūnas.2019 metų pabaigoje, pabaigus „Novian“ grupės pertvarką, įtvirtinta nuo 2018 m. formuota „INVL Technology“ trijų verslo krypčių struktūra: verslo klimato gerinimo ir e. valdymo, IT paslaugų ir programavimo bei kibernetinio saugumo. Be to, valdomos įmonės pastaraisiais metais padidino užsienio šalyse gaunamas pajamas. 2018 m. šios pajamos sudarė per trečdalį įmonių pajamų, o pernai iš projektų 47-ose šalyse jau gauta 44 proc. pajamų.Nauja IT paslaugų ir programavimo „Novian“ grupės struktūra leis klientams pasiūlyti kompleksiškus skaitmeninės transformacijos projektus, aukšto skaičiavimo našumo technologijas ir jų pritaikymą, dirbtinio intelekto bei daiktų interneto technologijas. Taip pat, 2019 m. balandį per bendrovę „Novian“ įsigijus Norvegijos bendrovę „Zissor“, grupė išplėtė „Novian“ bendrovių paslaugų portfelį bei galimybes plėtoti veiklą Norvegijoje, kitose Skandinavijos šalyse ir Jungtinėje Karalystėje.Verslo klimato gerinimo ir e. valdymo srityje veikianti „Norway Registers Development AS“ 2019 m. įkūrė valdymo konsultacijų padalinį. Grupė stiprino centralizuotus pardavimo ir marketingo pajėgumus, pertvarkė ir supaprastino geografinį verslo modelį, centralizavo finansų valdymą ir administravimą, išplėtė įmonės produktų bei kompetencijų sritis.Kibernetinio saugumo srities bendrovė NRD CS pernai kūrė ir tobulino nuosavus produktus, nuolatinės kibernetinės saugos priežiūros paslaugas. Bendrovė nuo 2018 m. vykdo du 2,1 mln. eurų vertės tyrimų ir produktų plėtros projektus, iš dalies finansuojamus Europos Sąjungos lėšomis.„INVL Technology“ įsigijimus Baltijos ir Šiaurės Europos šalyse 2020 metais planuoja vykdyti per valdomas įmones. Bendrovė šiemet optimizuos valdomų įmonių struktūras, pertvarkys finansų valdymą ir kontrolę.„Vertinama, kad „INVL Technology“ bendrovių stambinimas, struktūros pertvarkos ir išlaidos nuosaviems produktams kurti generuos reikšmingas pajamas ir vertės augimą nuo 2021 metų“, – sakė K. Tonkūnas.Įvertinta galima koronaviruso pandemijos įtaka bendrovės veiklaiVertindama 2020 m. perspektyvas, bendrovė paskelbė komentarą dėl galimos koronaviruso pandemijos įtakos. „INVL Technology“ jos galimą įtaką bendrovės veiklai trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu vertina kaip nežymiai neigiamą. Informacinių technologijų bendrovių, dirbančių verslo ir valstybiniame segmente, vertės mažėjimas pastaruoju laikotarpiu pasaulio rinkose buvo vienas mažiausių tarp visų šakų, o kai kurių bendrovių vertė net išaugo, todėl „INVL Technology“ iš turimos informacijos negali prognozuoti, koks bus ilgalaikis poveikis jos akcijų vertei.Valdomų įmonių klientai yra valstybinės ir finansinės institucijos, bankai, didelės komunalinių paslaugų įmonės ir mažmeninės prekybos tinklai. Vertinama, kad jų veikla yra svarbi, todėl, tikėtina, bus tęsiama karantino bei riboto keliavimo sąlygomis. Valdomų įmonių pasirašytos sutartys leidžia tikėtis planuoti veiklą be pertrūkių artimiausius kelis mėnesius.Karantino ir riboto judėjimo darbo sąlygos sustiprino trumpalaikį skaitmenizacijos bei kibernetinio saugumo paslaugų poreikį pasaulyje. Tai gali padidinti ir ilgalaikį IT paslaugų ir produktų poreikį.Visos „INVL Technology“ įmonės šiuo metu prioritetą teikia darbuotojų bei klientų saugumui, todėl didžioji dalis darbuotojų dirba bei klientus aptarnauja nuotoliniu būdu. Vertinama, kad darbas karantino sąlygomis esminio poveikio valdomoms įmonėms neturės, nes didesnė jų dalis nuotolinį darbą bei projektus vykdė ir iki krizės. Tačiau nuotolinis darbas gali pailginti dalį valdomų įmonių užsienyje įgyvendinamų projektų.Nepaisant šių galimai teigiamų poslinkių, yra tikimybė, kad IT bendrovės, aptarnaujančios koronaviruso paveiktus sektorius, antroje metų pusėje gali persikvalifikuoti ir sustiprinti konkurenciją „INVL Technology“ įmonėms aktualiame segmente. Likvidumo problemų gali kilti dėl prailgėjusių atsiskaitymo terminų.Vertinant valdomų įmonių finansinę būklę, jų išorinės skolos lygis yra žemas. Valdomo turto vertė šiuo metu gali būti sumažėjusi, bendrovė jį realizuoti planuoja iki 2026 metų. Pasikeitus aplinkybėms ar esant aiškesniems padariniams, bendrovė pateiktų informaciją atskiru pranešimu.18 valdomų įmonių veikia 3 kryptimis„INVL Technology“ bendrovės veikia trimis kryptimis. Verslo klimato gerinimo ir e. valdymo srityje veikia Norvegijos „NRD Companies AS“ su antrinėmis bendrovėmis: Norvegijos „Norway Registers Development AS“ su filialu Lietuvoje, Lietuvos UAB „NRD Systems“, UAB „Etronika“, Tanzanijos „Norway Registers Development East Africa Ltd.“, Ruandos „Norway Registers Development Rwanda Ltd.“, Bangladešo „NRD Bangladesh Ltd.“ ir asocijuota įmone Ugandoje „Infobank Uganda Ltd.“.IT paslaugų ir programavimo srityje veikia Lietuvos UAB „Novian“ su antrinėmis „Zissor AS“ Norvegijoje, UAB BAIP su valdomomis bendrovėmis „Andmevara Services OÜ“ Estijoje ir bendrove Moldovoje „Andmevara SRL“ bei UAB „Algoritmų sistemos“ su valdomomis bendrovėmis UAB „Acena“ Lietuvoje ir Estijos „Andmevara AS“. Kibernetinės saugos srityje veikia UAB NRD CS.Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt
PriedaiINVL Technology _Pagrindiniu duomenu santrauka_2019 mINVL Technology_Metine audituota informacija_2019INVL Technology_Atsakingu asmenu patvirtinimas_2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.