• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Asiakastieto Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet on nimetty ja nimitystoimikunnan esitys

Asiakastieto Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet on nimetty ja nimitystoimikunnan esitys

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 9.12.2019 KLO 16.00Asiakastieto Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet on nimetty ja nimitystoimikunnan esitysAsiakastieto Groupin osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.Nimitystoimikuntaan valitaan toimikunnan työjärjestyksen mukaan syyskuun lopun tilanteen perusteella kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat.Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen nimittämä henkilö ovat toimikunnan asiantuntijajäseniä.Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa 30. syyskuuta 2019 osakeluettelon mukaan olivat Sampo Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB ja Nordea Bank Abp.Yhtiöt nimesivät toimikunnan jäseniksi Petri Niemisvirran (Sampo Oyj), Mats Torstendahlin (Skandinaviska Enskilda Banken AB) ja Hugo Preutzin (Nordea Bank Abp). Yhtiön hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa nimitystoimikunnan jäsen on Patrick Lapveteläinen ja hallituksen nimeämä jäsen on Petri Carpén.Toimikunta valitsi puheenjohtajakseen Petri Niemisvirran.Nimitystoimikunnan esitys kevään 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselleToimikunta esittää hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä.Toimikunta esittää, että hallitukseen valitaan edelleen Petri Carpén, Patrick Lapveteläinen, Carl-Magnus Månsson, Martin Johansson, Petri Nikkilä ja Tiina Kuusisto.Petri Carpén (syntynyt 1958) on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2014 lähtien. Hän toimii tällä hetkellä Nets Oy:n johtajana.Patrick Lapveteläinen (syntynyt 1966) on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2016 lähtien. Hän toimii Sampo Oyj:n sijoitusjohtajana.Carl-Magnus Månsson (syntynyt 1966, Ruotsin kansalainen) on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2016 lähtien. Hän toimii Iver AB:n toimitusjohtajana.Martin Johansson (syntynyt 1962, Ruotsin kansalainen) on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2018 lähtien. Hän toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB:n johtajana (Head of Business Support & Chief of Staff).Petri Nikkilä (syntynyt 1971) on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2019 lähtien. Hän toimii Nordea Groupin johtajana (Chief Commercial and Digital Officer).Tiina Kuusisto (syntynyt 1968) on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2019 lähtien. Hän toimii Kojamo Oyj:n liiketoimintajohtajana (Asiakkuudet).Toimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 51 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 36 000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen.Toimikunta esittää, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta.Toimikunta esittää, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota.Toimikunta esittää, että jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.Toimikunta esittää, että tämä esitys palkkiosta astuu voimaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.ASIAKASTIETO GROUP OYJLisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
puh. 010 270 7111
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi
Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli 134 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 450. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.