AS Tallinna Vesi 2019. aasta 3. kvartali tootmistulemused

Tallinna Vee 2019. aasta kolmanda kvartali tootmistulemused olid väga head. Tallinna Vesi suutis säilitada kõrge veeteenuse taseme ja pakkuda tõhusat reoveeteenust.Püsivalt kvaliteetne joogivesi ja täpsemad analüüsimeetodidTallinna joogivee kvaliteet püsib stabiilselt väga hea, üheksa kuu jooksul tarbijate kraanist võetud veeproovid olid 99,1% vastavad kõigile nõuetele. Kolmandas kvartalis oli vee kvaliteet 98,0%, mis on mõnevõrra madalam kui eelmise aasta samal perioodil. Kuigi veepuhastusjaamast väljuv vesi on suurepärase kvaliteediga, tuleneb väike langus tarbija kraanist võetud proovide tulemustes laborite analüüsimetoodika muutusest. Kasutusele on võetud senisest oluliselt tundlikum analüüsimeetod, mis annab meile vee-ettevõttena varasemast palju täpsemat infot. Analüüside tulemusel on Tallinna Vesi teostanud veevõrgus mitmeid arendustöid ja tõhustanud hooldusrežiimi, et tagada vee püsivalt kõrge kvaliteet.Pinnaveest toodetava joogivee ainsaks sanitaarseks garantiiks veevõrgus on viimases etapis veele lisatav kloor. Kloori kasutamine on rahvusvaheliselt levinud praktika, et tagada veekvaliteedi säilimine ka nende tarbijate jaoks, kes asuvad võrgu kaugemates otstes – piirkondades, kuhu vesi jõuab pikema viibeajaga. Sellega seoses on Tallinna Vesi kolmandas kvartalis pööranud kloori taseme mõõtmisele ja doseerimisele erilist tähelepanu ja suurendanud paiguti kloori doosi joogivees. See on eriti oluline suvisel hooajal, mil veetemperatuur tõuseb, sest kloor reageerib sel juhul väga kiiresti ja kaob veevõrgust enne kui vesi tarbijateni jõuab.Veele lisatava kloori kogused jäävad seadusega kehtestatud nõuete piiresse – lähtuvalt uuenenud joogiveemäärusest võib jääkkloori sisaldus jaamast väljuvas joogivees olla kuni 1 mg/l. Paraku on sellised muutused toonud endaga kaasa ka mõningase vett puudutavate kliendipöördumiste arvu kasvu, kus inimesed väljendavad muret vee muutunud lõhna ja maitse osas. Oleme klientidele selgitanud, et kloori lisatakse veele jätkuvalt väga väikeses koguses, see on tervisele täiesti ohutu ning vett võib jätkuvalt joogiks tarbida.Usaldusväärne teenusStabiilsest ja katkematust teenusest annavad tunnistust ka madal veekadu ja keskmine veekatkestuse kestvus. Kolmandas kvartalis oli veekatkestuse keskmine kestvus kinnistu kohta vaid 3 tundi ja neli minutit. Meie laiaulatuslik vee- ja kanalisatsioonivõrk ei ole kunagi täielikult kaitstud katkestuste eest, mis tulenevad sageli kolmandate osapoolte tegevusest. Anname endast aga parima, et meie kliendid oleksid remonttöödest võimalikult vähe häiritud. Väärtustame vett kui olulisimat loodusressurssi ja pingutame selle nimel, et seda asjatult raisku ei läheks. Lekete tase meie veevõrgus oli kolmandas kvartalis 13,07%, mis on suurepärane tulemus. Üheksa kuu tulemus on veelgi parem, lekete tase oli vaid 12,49%.Sel aastal on Tallinna Veel olnud üksikuid juhtumeid kui veeühendust ei ole pärast remonttöid olnud võimalik avada täpselt klientidele lubatud ajaks. Mõned neist katkestustest on paraku mõjutanud üsna suurt hulka kliente, mistõttu on lubaduste rikkumisi tänavu rohkem kui eelmisel aastal. Samas ei ole sellised olukorrad tegelikult sagenenud, ent peame oluliseks analüüsida ja teadvustada, millist mõju oma tegevusega klientidele omame. Jätkame sihipäraseid investeeringuid, uuendades või asendades torustikke eelnevalt läbiviidud uuringute ja tegevusnäitajate põhjal, et tagada võrkude jätkuv töökindlus.Hoiame keskkondaVähenenud on ka kanalisatsiooniprobleemide hulk. Ummistuste arv langes võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga 148lt 95ni. Samal ajal tekitab jätkuvalt muret trend, et kanalisatsiooni satub pidevalt väga palju olmeprügi. Kuna jäätmete sattumine kanalisatsiooni võib kaasa tuua ebameeldiva ummistuse või isegi keskkonnareostuse, panustab Tallinna Vesi elanikkonna teadlikkuse parandamisesse reovee teemadel, korraldades jaamas ekskursioone, avatud uste päevi ja kajastades teemat meedias.2019. aasta kolmandas kvartalis vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud reovesi kõigile nõuetele. Puhastusprotsessi tõhususe ja heitvee kvaliteedi hindamiseks jälgitakse reoainete sisaldust puhastusjaama sisenevas reovees ja sealt väljuvas heitvees. Heitveelabor teostab analüüse reoveepuhastuse erinevatest etappidest. Saadud info võimaldab meil veelgi tõhustada puhastusprotsessi ja tõsta heitvee kvaliteeti.Eliis Randver
Kliendisuhete ja Kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.randver@tvesi.ee

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.