AS “Latvijas Gāze” koncerna nerevidētie finanšu rezultāti par 2019. gada trešo ceturksni

“Latvijas Gāze” koncernu veido divi uzņēmējdarbības segmenti:AS “Latvijas Gāze” pārziņā esošais dabasgāzes pārdošanas un tirdzniecības segments;AS “Gaso” pārziņā esošais dabasgāzes sadales segments.             
Pateicoties ievērojami augstākam gāzes pieprasījumam elektroenerģijas ražošanas segmentā vasaras mēnešos un apjomīgām piegādēm Igaunijas dabasgāzes tirgū gada sākumā, AS “Latvijas Gāze” koncerns 2019. gada deviņos mēnešos kopumā pārdeva 1 181 miljonus m3 (12 451 GWh) dabasgāzes vairāk nekā 400 tūkstošiem klientu. Salīdzinājumā ar attiecīgo pērnā gada periodu kopējais pārdošanas apjoms pieaudzis par 23%. Koncerna neto apgrozījums 2019. gada trijos ceturkšņos sasniedza 258,5 miljonus EUR, un saimnieciskā darbība nesa 14,4 miljonu EUR EBITDA* un 2,8 miljonu EUR neto peļņu.
Kopumā “Latvijas Gāze” koncerns saglabā mērķi sasniegt iespējami labākos finanšu rezultātus un radīt ilgtspējīgu vērtību visām ieinteresētajām pusēm.Nerevidētos konsolidētos saīsinātos finanšu pārskatus par 2019. gadu “Latvijas Gāze” koncerns publicēs 2020. gada 26. februārī.*Sīkāka informācija par alternatīvajiem snieguma rādītājiem atrodama finanšu pārskatu 10. lappusē.Papildus informācija:
Madara Ventere
Tel.: + (371) 67 369 281
PielikumsIFRS_Latvijas Gāze Konsolidēts_9 mēneši 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.