Ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2022

Ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2022

Rekstarafkoma Vestmannaeyjabæjar jákvæð árið 2022

Ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2022 verður tekinn til fyrri umræðu á fundi bæjarstjórnar Vestmannaeyja í dag. Ársreikningurinn sýnir glögglega sterka stöðu bæjarsjóðs, jákvæða rekstrarafkomu, góða eignastöðu og litlar skuldir.

Heildarrekstrartekjur samstæðu Vestmannaeyjabæjar voru 8.013 m.kr. og rekstrargjöld 7.453 m.kr.
Rekstrarafkoma samstæðunnar (A og B hluta) var jákvæð um rúmar 26 m.kr.  Fyrir afskriftir og fjármagnsliði var rekstrarafkoma A-hluta bæjarsjóðs jákvæð um 225 m.kr. Að teknu tilliti til afskrifta og fjármagnsliða var afkoma A-hluta neikvæð um 128 m.kr. Heildarrekstrartekjur samstæðu Vestmannaeyjabæjar voru 8.013 m.kr. og rekstrargjöld 7.453 m.kr.

Það er einkum tveir þættir sem skýra neikvæða afkomu A-hlutans í heild: Annars vegar gjaldfærslu vegna lífeyrisskuldbindinga en gert var ráð fyrir og neikvæðri gangvirðisbreytingu af verðbréfasafni Vestmannaeyjabæjar.

Heildareignir samstæðu Vestmannaeyjabæjar námu rúmum 16.211 m.kr. í árslok 2022. Þar af stóð handbært fé og skammtímafjárfesting í rúmum 2.458 m.kr. Allar fjárfestingar bæjarins á árinu eru fjármagnaðar með handbæru fé (þ.e. eigið fé, ekki lántaka) og námu fjárfestingar samstæðu Vestmannaeyjabæjar um 1.280 m.kr. á árinu.

Markvisst hefur verið unnið að því síðustu ár að greiða niður skuldir bæjarsjóðs og er skuldastaða Vestmannaeyjabæjar við lánastofnanir mjög góð. Jafnframt eru skuldaviðmið, sem oft er vísað til í umræðu um fjármál sveitarfélaga, lágt og töluvert lægra en flestra annarra sveitarfélaga en það nemur 18,8% í árslok 2022.

Það eru einkum óvissuþættir og illviðráðanlegar forsendur sem skýra frávik frá fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar, svo sem breytingar á lífeyrisskuldbindingu, vaxtaumhverfi og kostnaðarsöm slipptaka Herjólfs, sem ekki var hægt að sjá fyrir.

Ársreikningurinn endurspeglar vel fjárhagslegan styrk sveitarfélagsins sem er vel í stakk búið að standa undir framtíðaruppbygginu í sveitarfélaginu. Fjármálastjórnun bæjarins er fagleg, vel ígrunduð og framtíðarhorfur samfélagsins bjartar.

Attachment

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.