Arco Vara 2020. aasta finantskalender


Arco Vara AS avaldab 2020. aastal konsolideeritud finantstulemused järgmistel kuupäevadel:13.02.2020:  2019. aasta IV kvartali auditeerimata vahearuanne
02.04.2020:  2019. majandusaasta auditeeritud aruanne
30.04.2020:  2020. aasta I kvartali auditeerimata vahearuanne
30.07.2020:  2020. aasta II kvartali auditeerimata vahearuanne
29.10.2020:  2020. aasta III kvartali auditeerimata vahearuanne.

Kristel Tumm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4662
kristel.tumm@arcovara.com