Alm. Brand – Tilbud om aktielønsordning til ansatte i Alm. Brand-koncernen

4. december 2019
Selskabsmeddelelse nr. 76/2019
Alm. Brand – Tilbud om aktielønsordning til ansatte i Alm. Brand-koncernen  Ansatte i Alm. Brand-koncernen tilbydes med virkning fra 1. januar 2020 at deltage i en aktielønsordning omfattet af Ligningslovens § 7P. Ordningen indebærer, at medarbejderne kan vælge at få tildelt aktier mod at gå ned i bruttoløn. Medarbejderne kan gå op til 20 pct. af deres årsløn ned i løn mod at få tildelt aktier i Alm. Brand A/S. Aktielønsordningen er omkostningsneutral for Alm. Brand-koncernens selskaber. Ordningen er identisk med en 1-årig aktielønsordning i 2019 (selskabsmeddelelse 75/2018).Aktier ifølge ordningen tildeles fire gange årligt på den femte hverdag efter offentliggørelse af kvartalsrapporter i overensstemmelse med selskabets finanskalender. Første tildeling finder således sted 21. maj 2020. De tildelte aktier har karakter af fast løn, og aktierne er frit omsættelige fra tildelingstidspunktet.Værdien af de tildelte aktier er opgjort som den gennemsnitlige aktiekurs på den fjerde hverdag efter regnskabsoffentliggørelsen. Antallet af medarbejderaktier omfattet af ordningen vil afhænge af, hvor mange medarbejdere, der ønsker at gøre brug af tilbuddet. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at anslå, hvor mange aktier, der vil blive tildelt i medfør af ordningen. Det vurderes dog, at ordningen maksimalt vil andrage et antal aktier svarende til en samlet kursværdi på 65 mio. kr. Ordningen er særskilt godkendt af Finanstilsynet.Tilbuddet om aktielønsordning er gældende i 2020. Den allerede gældende aftale om aktieløn indgået med direktionen samt med øvrige medlemmer af koncernens ledelsesgruppe (ABKO), hvorefter op til 10 % af den faste løn anvises i aktier, er fortsat gældende. Herudover vil ledelsesgruppen have mulighed for at blive tildelt yderligere aktier mod lønnedgang, idet ledelsesgruppen dog ikke samlet set kan blive tildelt aktier udover den grænse, der fremgår i Ligningslovens § 7P.Ovenstående påvirker ikke det igangværende aktietilbagekøbsprogram.Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til Investor Relations Manager Mikael Bo Larsen på tlf. nr. 35 47 79 22.
Vedhæftet filAS 76 2019 – Aktielønsprogram 2020

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.