Alm. Brand A/S – Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

11. november 2019
Selskabsmeddelelse nr. 72/2019
Alm. Brand A/S – Ugentlig rapportering om aktietilbagekøbAlm. Brand A/S har i perioden 4. november 2019 til den 8. november 2019 købt egne aktier for samlet 6,5 mio.kr. Dette er sket som led i det aktietilbagekøbsprogram, der blev annonceret den 5. februar 2019. Af det samlede tilbagekøbsprogram på op til 235 mio.kr. udgør op til 200 mio. kr. det ordinære aktietilbagekøb, mens 35 mio.kr. købes til brug for koncernens aktielønsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at løbe frem til udgangen af marts 2020.Samlet er der tilbagekøbt aktier for 160,3 mio.kr. svarende til 68,2 % af det samlede program. Af det samlede tilbagekøb vedrører 149,4 mio.kr. det ordinære aktietilbagekøb på op til 200 mio.kr. svarende til i alt 74,7 % af dette program.Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 45 foretaget følgende transaktioner:Danske Bank står for aktietilbagekøbsprogrammet, som gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”.Efter ovenstående transaktioner udgør Alm. Brands beholdning af egne aktier 3.158.889 stk. svarende til 2,0 % af aktiekapitalen.Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form fremgår af de næste sider i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:
Investor Relations Manager Mikael Bo Larsen på tlf. nr. 51 43 80 02.

Detaljerede transaktionsdata
 
Vedhæftet filAS 72 2019 – ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.