Aktietilbagekøbsprogram – uge 46

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Øvrige interessenter
Dato         18.11.2019Aktietilbagekøbsprogram – uge 46Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 8. august 2019 til og med den 20. december 2019. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank opkøbe for en maksimal værdi af 100 mio. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 7. august 2019.Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour” reguleringen.Følgende transaktioner er foretaget under dette program:Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
      ·372.475 stk. aktier under afsluttet og nærværende aktietilbagekøbsprogram(-mer) svarende til 1,3 % af selskabets aktiekapital.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på den ovennævnte rapporteringsdageVedhæftet filDK Aktieopkøbsprogram 2019 – Uge 46

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.