Aktietilbagekøb

Nørresundby, den 25. oktober 2019
Selskabsmeddelelse nr. 56/2019

Bestyrelsen i RTX har, jf. selskabsmeddelelse nr. 31 fra den 20. juni 2019 besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, kaldet ”Safe Harbor”-reglerne.Under aktietilbagekøbsprogrammet vil RTX tilbagekøbe aktier for et beløb på op til DKK 20 mio. i perioden fra den 1. august 2019 til 31. december 2019.Følgende transaktioner er gennemført under aktietilbagekøbsprogrammet i perioden fra 18. oktober 2019 til 24. oktober 2019:Efter ovennævnte transaktioner ejer RTX 494.293 egne aktier, svarende 5,53% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 8.942.838 aktier, inklusive egne aktier.I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 596/2014 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i bilaget vedhæftet denne selskabsmeddelelse.Spørgsmål og yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Peter Røpke, tlf. 96 32 23 00
RTX’s hjemmeside: www.rtx.dk

Vedhæftet filRTX SM Nr 56-2019 – 25.10.19 – Aktietilbagekøb

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.