Aktia mäter sina placeringars impact-profil tillsammans med Upright Project

Ett impact-verktyg har tagits i bruk för Aktias direkta aktie- och företagslånefonder som används för att modellera fondinnehavens helhetsmässiga verkningar i sin sociala och ekologiska omgivning. Modelleringen som baserar sig på artificiell intelligens som utnyttjar maskininlärning fördjupar ansvarsfullheten i Aktias placeringsverksamhet ytterligare.
Ansvarsfullheten i Aktias placeringsverksamhet har igen tagit ett steg framåt då Aktia Kapitalförvaltning tog i bruk ett impact-verktyg med hjälp av vilket Aktias aktie- och företagslånefondernas impact-profiler beräknas och rapporteras.”Vi vill öka transparensen i vår placeringsverksamhet och erbjuda portföljförvaltarna ett ytterligare verktyg som vi kan använda för att granska olika företags inverkan på den omgivande världen och samhället. Den nu införda modellen möjliggör en omfattande modellering av olika placeringsobjekt till skillnad från många andra liknande modeller”, berättar Markus Lindqvist, direktör för ansvarsfullt placerande på Aktia Kapitalförvaltning.Impact-profilen för Aktias fonder modelleras med hjälp av en modell som utvecklats av det inhemska startup-bolaget, Upright Project. Modellen användes för första gången på sommaren 2019 när en impact-analys utfördes för Aktias direkta aktie- och företagslånefonder där fondinnehavens helhetsmässiga verkningar i sin sociala och ekologiska omgivning modellerades.”Samhällelig investering är ett trendigt tema men utan en genuin mätning är det svårt att bedöma vad man på riktigt kan åstadkomma inom placeringsverksamheten. I vår modell betraktar man inte endast de negativa verkningarna som företagen har, utan man försöker förstå företagens nettoinverkan, d.v.s. också det som företaget åstadkommer genom sin verksamhet. Helhetsinverkan är då helt annorlunda. Nettoinverkan t.ex. hos ett företag som tillverkar vacciner är helt annorlunda än exempelvis hos ett företag som tillverkar plastsugrör”, berättar Annu Nieminen, verkställande direktör för Upright Project.Upright Projects modell baserar sig på artificiell intelligens som utnyttjar maskininlärning med vilken man kartlägger och kvantifierar effekterna av olika ekonomiska aktiviteter genom deras värdekedjor.”Neuronätverksapplikationen som används av vår modell kan komprimera en stor mängd data till användbar form. Detta utmanar sättet på vilket man nuförtiden skapar och behandlar ansvarsfullhetsdata. Det har varit fint att föra denna modell vidare med Aktia”, säger Nieminen.”Impact-analysen och -rapporteringen kompletterar vår redan från tidigare ansvarsfulla placeringsverksamhet och vi är glada över att vi hittat en föregångare som Upright Project som partner för detta arbete”, fortsätter Lindqvist.I Aktia-fondernas impact-rapport har fondernas inverkan uppdelats i fyra kategorier: miljö, hälsa, social omgivning och information.
Aktias impact-rapport publiceras kvartalsvis och de två första rapporterna finns i sin helhet (på engelska) på Aktias webbplats www.aktia.fi/sv/vastuullinen-sijoittaminen.
För ytterligare information:
Markus Lindqvist, direktör, Aktia Kapitalförvaltning Ab, markus.lindqvist@aktia.fi, tfn 010 247 6846
Annu Nieminen, verkställande direktör, Upright Project, annu@uprightproject.com, tfn 040 734 1918
Aktia erbjuder ett brett urval av lösningar inom bankverksamhet, kapitalförvaltning samt personförsäkringar. Aktias kunder betjänas via kontor, webben, mobila gränssnitt och per telefon. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns på www.aktia.com

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.