Aktia Bank Abp:s nya aktier har registrerats i handelsregistret

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
14.11.2019 kl. 10.00
Aktia Bank Abp:s nya aktier har registrerats i handelsregistretTotalt 77 684 nya aktier har tecknats inom ramen för aktiesparprogrammet AktiaUna avsett för Aktia Bank Abp:s medarbetare.De nya aktierna har registrerats i handelsregistret 14.11.2019. Efter emissionen ökar antalet aktier i Aktia Bank Abp med 77 684 aktier till 69 172 437 aktier. Teckningspriset på 588 387,15 euro har avsatts i sin helhet till bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital.De nya aktierna medför fulla aktieägarrättigheter i bolaget från och med registreringsdagen 14.11.2019.Aktierna upptas till fri handel på Nasdaq Helsinki Oy tillsammans med de övriga aktierna från och med 15.11.2019.Aktia Bank AbpFör ytterligare information:
Koncernjurist Mia Bengts, tfn 010 247 6348
Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com
Aktia erbjuder ett brett urval lösningar inom bankverksamhet, kapitalförvaltning samt personförsäkringar. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias kunder betjänas via kontor, webben, mobila gränssnitt och per telefon. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns på www.aktia.com.

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.