AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“ PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS

Pranešame, kad remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalies nuostatomis yra parengtos žemiau nurodytų akcinių bendrovių reorganizavimo sąlygos.Reorganizuojama bendrovė: akcinė bendrovė „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“, juridinio asmens kodas 141763534, PVM mokėtojo kodas LT417635314, registruotos buveinės adresas Mažeikių g. 4, Telšiai, Lietuvos Respublika, įstatinis kapitalas 2.100.000 EUR, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, tvarkomi VĮ Registrų centro Telšių skyriuje, toliau – AB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“.Dalyvaujanti reorganizavime bendrovė: akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“, juridinio asmens kodas 180240752, PVM mokėtojo kodas LT802407515, registruotos buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai Lietuvos Respublika, įstatinis kapitalas 14.028.750 EUR, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, tvarkomi VĮ Registrų centro Telšių skyriuje, toliau – AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“.Aukščiau įvardintos bendrovės reorganizuojamos jungimo būdu, prijungiant AB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“, kuri po reorganizavimo baigs veiklą kaip juridinis asmuo, prie AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“, kuri po reorganizavimo tęs veiklą tuo pačiu pavadinimu – AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ ir kuriai nuo perdavimo – priėmimo akto įsigaliojimo dienos pereina AB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ turtas, teisės ir pareigos bei teisės ir pareigos pagal sandorius, o sandoriai įtraukiami į AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ buhalterinę apskaitą. Su reorganizavimo sąlygomis, tęsiančios veiklą AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ nauja įstatų redakcija, reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios bendrovių 3 (trijų) paskutinių metinių finansinių ataskaitų rinkiniais ir metiniais pranešimais galima susipažinti nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos iki reorganizavimo pabaigos dienos, bet ne trumpiau nei iki 2019-12-15, darbo dienomis nuo 9 val. iki 11:30 val., skelbime nurodytose bendrovių buveinėse bei interneto svetainėse www.zpienas.lt; www.tiche.lt ir (arba) www.nasdaqbaltic.com. Reorganizavimo sąlygos bei naujos redakcijos įstatų projektas pateikiami kaip šio pranešimo priedai, o akcininkų susirinkimo sprendimai paskelbti 2019-11-14 ir prieinami adresu – https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=911334&messageId=1148069, su metiniais finansinių ataskaitų rinkiniais galima susipažinti šiame pranešime nurodyta tvarka. Gintaras Keliauskas
Teisininkas
Tel. + 370 444 22208, g.keliauskas@zpienas.lt

PriedaiZP įstatų projektas 2019 11 15 Lt.Reorganizavimu sąlygos ŽP BMVK LT.

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.