AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“ NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

 Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“ informuoja, kad 2019 m. lapkričio 14 d. akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nuspręsta:1. pritarti akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ dalyvavimui reorganizavime prijungimo būdu, prijungiant prie akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, akcinę bendrovę „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“, juridinio asmens kodas 141763534, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, ir pavesti Bendrovės valdybai parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas bei atlikti kitus šio sprendimo įgyvendinimui reikalingus veiksmus, nerengiant Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių;2. atsižvelgiant į tai, kad akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“ yra vienintelė akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ akcininkė, akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ ir akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ reorganizavimą prijungimo būdu vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 70 str. nustatyta tvarka, t.y. neatliekant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo ir nerengiant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo.Su parengtomis akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ ir akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ reorganizavimo sąlygomis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais bus galima susipažinti interneto puslapiuose www.zpienas.lt, www.tiche.lt ir www.nasdaq.lt. bei Bendrovių buveinėse: akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ buveinėje adresu Sedos g. 35, Telšiai, ir akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ buveinėje adresu Mažeikių g. 4, Telšiai.Gintaras Keliauskas Teisininkas Tel. + 370 444 22208, g.keliauskas@zpienas.lt

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.