Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar avtal för SaaS-lösning med handels- och serviceföretag

Aino Health (Aino) har tecknat ett avtal med ett handels- och serviceföretag inom stålindustrin, gällande sin SaaS-lösning HealthManager. Avtalet löper initial över 2 år och i första fasen kommer lösningen att implementeras på en av de svenska sajterna.  
Företaget vill jobba på ett mer strukturerat och automatiserat sätt för att bättre kunna stötta sina chefer gällande att proaktivt arbete med medarbetarnas välmående. Det övergripande målet med den nya lösningen är att öka närvaron och välmående hos de anställda.  Första fasen av implementeringen är planerad att vara klar under januari 2020 och innefattar 200 personer. När hela implementationen är klar kommer hela organisationen på 750 personer använda lösningen.“Vi är mycket stolta över den här kunden. Det är en mycket intressant marknad för oss och jag är säker på att vi kan göra skillnad. Jag ser fram emot att sätta igång det här projektet och se vilka resultat vi kan uppnå”, säger Johan Strömberg, Director Business Development at Aino Health.HealthManager är en SaaS plattform som stöttar chefer med intern hälsorelaterade processer och frånvarohantering. kommunikation och engagemang. Tjänsten erbjuder verktyg för rapportering och analys för att följa nyckeltal kopplade till Corporate Health Management. Målet med plattformen är ökat engagemang hos medarbetarna och minskad frånvaro.För mer information:Johan Strömberg, Director Business Development, Aino Health
Telefon: +46 70 640 70 71
johan.stromberg@ainohealth.com
Jyrki Eklund, VD Aino Health
Telefon: +358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com
Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se
Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av SaaS-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Läs mer på ainohealth.com.

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.