AFARAK GROUP OYJ: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

12:30 Lontoo, 13:30 Helsinki, 28.2.2020 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)
AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019
VUODEN 2019 NELJÄNNEN NELJÄNNEKSEN YHTEENVETOLiikevaihto laski 39,2 prosenttia 28,6 miljoonaan euroon (Q4/2018 47,0) alhaisempien myyntivolyymien ja alhaisempien myyntihintojen takia;Jalostettujen tuotteiden myynti laski 34,5 prosenttia 16 914 tonniin (Q4/2018 25 833 tonnia);Louhittu tonnimäärä laski 28,8 prosenttia 73 021 tonniin (Q4/2018: 102 562) Etelä-Afrikan kaivoksilla väliaikaisesti keskeytetyn kaivostoiminnan takia;Konsernin käyttökate laski -6,3 miljoonaan euroon (Q4/2018: 1,0) ja käyttökateprosentti oli   -22,1 (Q4/2018: 2,1);Liikevoitto oli -15,4 miljoonaa euroa (Q4/2018: -7,0) ja liikevoittoprosentti -53,8 (Q4/2018:   -14,9);Mogalen liiketoimintoihin liittyvistä muista pitkäaikaisista varoista tehty alaskirjaus oli 7,4 miljoonaa euroa (Q4/2018: 6,5);Kauden tulos oli -13,9 MEUR (Q4/2018: -11,1);Liiketoiminnan rahavirta oli 4,4 miljoonaa euroa (Q4/2018: 4,3). Nettovelka kasvoi 54,7 miljoonaan euroon (31.12.2018: 12,3) (30.9.2019: 52,7);Rahat ja pankkisaamiset olivat 31.12.2019 5,4 miljoonaa euroa (31.12.2018: 12,1) (30.9.2019: 8,8).KOKO VUODEN 2019 YHTEENVETOVuonna 2019 liikevaihto laski 25,3 prosenttia alhaisempien myyntivolyymien sekä Erikoismetalliseos- että Rautametalliseossegmentin alhaisempien myyntihintojen takia;Jalostettujen materiaalien myynti laski 18,7 prosenttia 81 802 tonniin (2018: 100 567 tonnia);Louhittu tonnimäärä laski 34,9 prosenttia 357 557 tonniin (2018: 549 411 tonnia) Etelä-Afrikan kaivoksilla väliaikaisesti keskeytetyn kaivostoiminnan takia;Molempien segmenttien alhaiset katteet sekä korkeammat tuotantoon kohdistamattomat kiinteät kulut alhaisemman tuotannon takia johtivat siihen, että käyttökate laski -23,8 miljoonaan euroon (2018: -1,0);Mogalen liiketoimintoihin liittyvistä muista pitkäaikaisista varoista tehty alaskirjaus oli 32,0 miljoonaa euroa (2018: 6,5).Tilikauden tulos laski -58,9 miljoonaan euroon (2018: -18,6).MARKKINANÄKYMÄT VUODEN 2020 ENSIMMÄISELLE VUOSIPUOLISKOLLEToimialan yleinen odotus on, että hinnat toipuvat vuoden 2020 aikana. Makroekonomiset tapahtumat, kuten käsillä oleva koronavirusepidemia, joka on jo alkanut häiritä tuotannon tehoa Kiinassa ja joka voi levitä muihin maailman osiin, voivat kuitenkin vaikuttaa hintojen toipumiseen.Konserni on ottanut konservatiivisen näkemyksen vuodelle 2020 ja valmistautunut heikkoihin markkinaolosuhteisiin. Samalla konserni kuitenkin odottaa kuluvalta vuodelta pienempää tappioita vuoteen 2019 verrattuna.TOIMITUSJOHTAJA GUY KONSBRUCK“Vuoden 2019 neljännen neljänneksen aikana kromiteollisuuden liiketoimintaolosuhteet heikkenivät entisestään erityisesti Etelä-Afrikassa, jossa energian hinta ja saatavuus säilyivät edelleen suurina haasteina. Tämän seurauksena monet tuottajat ilmoittivat lomautuksista ja tuotannon leikkauksista eikä Afarak ollut poikkeus. Onneksi näyttää siltä, että Etelä-Afrikan valtio on samanaikaisesti ymmärtänyt hätätilan, joten nopeat ja konkreettiset vastatoimenpiteet voivat käynnistyä todella pian. Teollisuuden toimijat ja viralliset toimielimet ovat yhdessä tekemässä yksityiskohtaisia suunnitelmia teollisuustoiminnan suojaamisesta ja elvyttämisestä.Olosuhteet huomioon ottaen erikoismetalliseossegmenttimme jatkoi tyydyttävää suoriutumistaan. Matalahiilisen ferrokromin hinta on ollut paineen alla ja toimenpiteemme tuotannon sopeuttamiseksi todellista kysyntää vastaavaan määrään on johtanut pienempään tuotantoon kohdistuvien kiinteiden kulujen kohdistamiseen ja tämän seurauksena korkeampiin tuotantokustannuksiin. Tästä huolimatta erikoismetalliseossegmentin suoriutuminen oli kokonaisuudessaan hyvä, joka osoittaa vakautta ja jatkuvuutta tässä segmentissä.Vuonna 2019 Afarak hankki täyden määräysvallan Etelä-Afrikan kaivoksiinsa. Tällä oli positiivinen tulosvaikutus toisella neljänneksellä.Afarakin vuoden 2020 tärkeimmät prioriteetit ovat liiketoiminnallisen ja taloudellisen suoriutumisen vakaus ja jatkuvuus.”Helsingissä, 28.2.2020
Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.afarak.com
LiiteAfarak_Quarterly_2019_Q4_FI_FINAL