AFARAK GROUP: OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019

13:00 Lontoo, 15:00 Helsinki, 29.9.2019 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)AFARAK GROUP: OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019AFARAKILLA VAIKEA NELJÄNNESMatalat markkinahinnat ja heikko kysyntä aiheuttavat rautametalliseosliiketoiminnassa edelleen tappioita, kun taas erikoismetalliliiketoiminnan tulos pysyi viime vuoden tasolla.VUODEN 2019 KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN YHTEENVETOVuoden 2019 kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 21,1 prosentilla 33,6 (Q3/2018: 42,6) miljoonaan euroon;Jalostettujen tuotteiden myynti laski 15,5 prosentilla 21.554 (Q3/2018: 25.521) tonniin;Kaivostoiminnan tuotanto laski 40,6 prosentilla 93.039 (Q3/2018: 156.518) tonniin;Konsernin käyttökate oli ‑4,5 (Q3/2018: ‑2,5) miljoonaa euroa ja käyttökateprosentti oli ‑13,5 prosenttia (Q3/2018: ‑5,9 %);Liikevoitto oli ‑10,1 (Q3/2018: ‑4,3) miljoonaa euroa, ja liikevoittoprosentti oli ‑29,9 prosenttia (Q3/2018: -10,0 %);Katsauskauden tulos oli -16,3 (Q3/2018: -2,8) miljoonaa euroa;Tulokseen vaikuttivat negatiivisesti Finanssivalvonnan määräämää seuraamusmaksua varten tehty 1,5 miljoonan euron varaus 1, omien osakkeiden hankinnasta aiheutuneet 0,5 miljoonaa euroa korkeammat asiantuntijakulut ja Mogalen liiketoiminnasta tehty 4,5 miljoonan euron alaskirjaus;Liiketoiminnan rahavirta oli 6,0 (30.9.2018: 2,3) miljoonaa euroa. Korollinen nettovelka kasvoi 52,7 (Q3/2018: 9,9) (30.6.2019: 30,2) miljoonaan euroon;Rahavarat olivat 30. syyskuuta 8,8 (30.9.2018: 5,8) (30.6.2019: 6,1) miljoonaa euroa.VUODEN 2019 KOLMEN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN YHTEENVETOErikoismetalliliiketoiminnan liikevaihto laski 7,4 prosentilla 67,2 (Q1-Q3/2018: EUR 72,6) miljoonaan euroon;Rautametalliliiketoiminnan liikevaihto laski 34,1 prosentilla 48,7 (Q1-Q3/2018: EUR 73,8) miljoonaan euroon;Erikoismetalliliiketoiminnan käyttökate oli 6,6 (Q1-Q3/2018: 8,6) miljoonaa euroa;Rautametalliliiketoiminnan käyttökate oli -18,1 (Q1-Q3/2018: -6,3) miljoonaa euroa;Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen tulos laski ‑45,5 (Q1-Q3/2018: ‑7,4) miljoonaan euroon;Tulokseen vaikuttivat negatiivisesti Finanssivalvonnan määräämää seuraamusmaksua varten tehty 1,5 miljoonan euron varaus, omien osakkeiden hankinnasta aiheutuneet 0,6 miljoonaa euroa korkeammat asiantuntijakustannukset ja Mogalen liiketoiminnasta tehty 22,0 miljoonan euron alaskirjaus.MARKKINANÄKYMÄT VUODEN 2019 NELJÄNNELLÄ NELJÄNNEKSELLÄRautametalliseossegmentin markkinat ovat pysyneet heikkoina Etelä-Afrikan ferrokromin sopimushinnan pudottua edelleen kolmannen neljänneksen 1,04 Yhdysvaltain dollarista paunalta viimeisen neljänneksen 1,02 dollariin paunalta. Myös erikoismetallisegmentin myyntihintojen odotetaan pysyttelevän matalammalla tasolla vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä.Toimitusjohtaja Guy Konsbruck:”Kuten etukäteen ennakoitiin, kolmaskin vuosineljännes oli Afarakille haastava.Erikoismetalliliiketoiminta suoriutui vuosineljänneksestä hyvin. Laskeva hinnoitteluympäristö rajoitti taloudellista tulosta, mutta tuotantopohjan oikean mitoituksen ja kustannusprofiilin parantamisen myötä yhtiö pääsi markkinaolosuhteet huomioon ottaen hyvään tulokseen.Rautametalliseosliiketoiminnassa mukauduimme kysynnän vielä pahempaan hidastumiseen ja laskevaan hinnoitteluympäristöön supistamalla tuotantomääriämme entisestään. Valitettavasti ruostumattoman teräksen tuotannonalan yleisesti ottaen negatiivinen lyhyen aikavälin kehitys yhdistettynä tilanteeseen, jossa sekä kromimalmista että ferrokromista on ylitarjontaa, on lykännyt tilanteen mahdollista kääntymistä. Yhtiö keskittyy tässä pehmeässä markkinatilanteessa kustannusten vähentämiseen ja kassan turvaamiseen koko konsernissa.Ruostumattoman teräksen sekä ferrokromiteollisuuden pitkän aikavälin tulevaisuudennäkymät pysyvät vankkoina. Kaikki eteläafrikkalaiset ja muut ferrokromintuottajat ovat tällä hetkellä huomattavan paineen alla ja monet ovat Afarakin tavoin jo reagoineet tuotantoa supistamalla, minkä pitäisi aikanaan ratkaista liikatarjontatilanne. Etelä-Afrikan liiketoimintaympäristö on yhä haastava, ja Afarak yhdessä muiden sulatto- ja kaivosyhtiöiden kanssa tavoittelee yhä hallitukselta tukea energiakustannusten laskemiseksi, sähkön saatavuuden parantamiseksi ja halpatuottajilta suojaamiseksi kromimalmin viennille asetetuilla tulleilla. Tilanteen nopeaa paranemista ei ole odotettavissa.Olemme suorittaneet Serbian magnesiittiliiketoiminnassamme rikastamon kunnostamisen loppuun. Kiertouunin uudelleenkäynnistys lykkääntyy vuoden 2020 loppuun odottamattomien teknisten vastoinkäymisten takia.”Afarak Group OyjLisätietoja:
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.afarak.com
1 Yhtiö on valittanut tästä seuraamusmaksusta.
LiiteAfarak_Quarterly_2019_Q3_FINAL_FI