Ændring i bestyrelsen og nyt direktionsmedlem i Per Aarsleff Holding A/S

Bestyrelsesformand i Per Aarsleff Holding A/S, Andreas Lundby, genopstiller ikke til den kommende generalforsamling, som finder sted 30. januar 2020. Andreas Lundby fylder 70 år i 2020. Han har været bestyrelsesmedlem i 11 år, heraf de seneste seks år som formand. Bestyrelsen lægger i stigende grad vægt på, at faglige og branchemæssige kompetencer er repræsenteret i bestyrelsen og indstiller forhenværende administrerende direktør i Per Aarsleff Holding A/S Ebbe Malte Iversen, 68 år, til indvalg. I givet fald er det bestyrelsens hensigt at konstituere sig med Ebbe Malte Iversen som ny formand. Bestyrelsen indstiller i øvrigt, at aldersgrænsen hæves til 75 år.Direktør Nicolai Schultz, 51 år, udnævnes til nyt medlem af direktionen i Per Aarsleff Holding A/S pr. 1. januar 2020. Nicolai Schultz blev i februar 2019 ansat som direktør med særligt ansvar for koncernens byggeriaktiviteter og har mere end 20 års erfaring fra byggebranchen. Udnævnelsen sker som en naturlig konsekvens af den øgede fokusering på byggerelaterede opgaver og er en forøgelse af antallet af direktionsmedlemmer fra tre til fire. Direktionen vil herefter bestå af administrerende direktør Jesper Kristian Jacobsen, viceadministrerende direktør Lars M. Carlsen, viceadministrerende direktør Nicolai Schultz samt koncernøkonomidirektør Mogens Vedel Hestbæk.Yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand Andreas Lundby, tlf. 4053 9035.
Administrerende direktør Jesper Kristian Jacobsen, tlf. 8744 2222.
Vedhæftet filÆndring i bestyrelsen og nyt direktionsmedlem i Per Aarsleff Holding AS_DK

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.