Ændring af finanskalender for Investeringsforeningen PortfolioManager

Nasdaq Copenhagen A/SNikolaj Plads 61007 København KDatoen for offentliggørelsen af årsrapport 2019 for Investeringsforeningen PortfolioManager er ændret fra den 5. marts 2020 til den 19. marts 2020.
FinanskalenderHermed følger forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter, samt afholdelse af ordinær generalforsamling i 2020:Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Lars Louw Pedersen tlf. 38 42 21 42.Med venlig hilsenInvesteringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/SLars Louw Pedersen