Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

| Source: Danske Invest

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K
 

Parallelvej 17
2800 Kgs. Lyngby
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www.danskeinvest.dk

  6. december 2019

Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/ andelsklasser.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

Afdeling/andelsklasse ISIN Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
Danske Lange Obligationer, klasse DKK d DK0016105380 0,10 0,00 0,10 -0,05
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448918 0,30 0,05 0,35 -0,15
Kina, klasse DKK d DK0010295336 0,11 0,29 0,40 -0,05
Mix Defensiv – Akkumulerende KL DK0060228633 0,15 0,00 0,15 -0,05
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d DK0060080380 0,31 0,54 0,85 -0,10

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

Afdeling/andelsklasse ISIN Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved Salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
Danske Lange Obligationer, klasse DKK d DK0016105380 0,10 0,00 0,10 -0,05
Fjernøsten Indeks, klasse DKK d DK0010207141 0,08 0,27 0,35 0,05
Fjernøsten, klasse DKK d DK0015966758 0,06 0,59 0,65 0,05
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448918 0,30 0,05 0,35 -0,15
Kina, klasse DKK d DK0010295336 0,11 0,29 0,40 -0,05
Mix – Akkumulerende KL DK0060010841 0,15 0,00 0,15 -0,05
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d DK0060080380 0,31 0,59 0,90 -0,05

Det opdaterede prospekt kan fra i dag ses på www.danskeinvest.dk.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Investment Management

  • DI Ændring af emission- og indløsningspriser 2019-12-06

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.