Active Biotechs valberedning utsedd

PRESSMEDDELANDE
Enligt beslut från årsstämman den 23 maj 2019, ska valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2019, röstmässigt tre största ägarna, samt styrelsens ordförande.
Valberedningen ska till årsstämman 2020 föreslå bland annat styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Följande personer har utsetts till representanter för de röstmässigt största aktieägarna i valberedningen:Mats Arnhög, MGA Holding
Angela Langemar Olsson, Nordstjernan
Per Colleen, 4:e AP Fonden
Valberedningen kommer under styrelseordförande Michael Shalmis ledning utarbeta förslag att föreläggas för beslut på årsstämman den 19 maj 2020.Lund den 19 november 2019
Active Biotech AB (publ)
Helén Tuvesson
Verkställande direktör
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Kolam, CFO
Tfn 046 19 20 44
Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Denna information har lämnats genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 19 november 2019, kl. 16.00.BilagaActive Biotechs valberedning utsedd

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.