• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • AB „Linas Agro Group” veiklos ir finansiniai rezultatai už tris 2019–2020 finansinių metų mėnesius

AB „Linas Agro Group” veiklos ir finansiniai rezultatai už tris 2019–2020 finansinių metų mėnesius

Pagrindiniai rodikliaiParduota 438 tūkst. tonų įvairios produkcijos arba 7 % daugiau nei ankstesniais metais.Konsoliduotos pajamos mažėjo 4 % ir siekė 149 mln. Eur.Bendrasis pelnas siekė 10,5 mln. Eur ir buvo 15 % mažesnis, nei ankstesniais metais. Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 4,8 mln. Eur ir buvo 33 % mažesnis nei ankstesniais metais. Veiklos pelnas buvo 1,4 mln. Eur arba 69 % mažesnis. Pelnas prieš mokesčius mažėjo nuo 3,8 iki 0,9 mln. Eur. Grynasis pelnas, tenkantis įmonei, mažėjo nuo 3,3 iki 0,6 mln. Eur.Atskirų veiklų pagrindiniai rodikliai:Pagrindinės Grupės veiklos – prekybos grūdais, aliejinėmis sėklomis ir žaliavomis pašarams– pajamos per metus sumažėjo  5,5 % dėl sumažėjusių pajamų iš prekybos  žaliavomis pašarams, o veiklos pelnas buvo 69% mažesnis.Prekių ir paslaugų žemdirbiams pajamos sumažėjo 4 %, tame tarpe trąšų, sėklų, augalų apsaugos priemonių pardavimai traukėsi, o žemės ūkio technikos prekybos apimtis augo. Šios veiklos  pelnas buvo 49 % mažesnis.Grupės valdomos žemės ūkio bendrovės užaugino 8 % daugiau augalinės produkcijos nei 2018 m., jų bendros pajamos išaugo 18,5 %, tačiau patirtas 0,8 mln. Eur veiklos nuostolis.Paukštienos ir jos produktų  pardavimo pajamos  iš esmės nepakitusios, o veiklos pelnas  sumažėjo 15 %.Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:Finansų direktoriusTomas TumėnasMob. 8 682 366 16E. p. t.tumenas@linasagro.ltPridedama:AB Linas Agro Group Konsoliduotos neaudituotos finansinės ataskaitos ir Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. rugsėjo 30 d. bei atsakingų asmenų patvirtinimas.
PriedaiLNA_2019-2020_3men_atsakingu_asmenu_patvirtinimasLNA_2019-2020_IFRS_3 men_LTLNA_2019-2020_3_Konsoliduotasis_tarpinis_pranesimas

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.