• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • AB „INVL Baltic Farmland“ 2019 m. 9 mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka

AB „INVL Baltic Farmland“ 2019 m. 9 mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka

2019 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 247 tūkst. eurų, o pajamos – 453 tūkst. eurų (2018 metų 9 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 229 tūkst. eurų, pajamos – 422 tūkst. eurų).Papildoma informacija:Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per šių metų tris ketvirčius gavo 453 tūkst. eurų pajamų, o jos konsoliduotas grynasis pelnas siekė 247 tūkst. eurų. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais, bendrovės pajamos išaugo 7,3 proc., o grynasis pelnas padidėjo 7,9 proc.„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas šių metų rugsėjo pabaigoje buvo 12,55 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 3,89 euro. Nuosavo kapitalo vertė akcijai, įvertinus ir išmokėtus dividendus, per metus padidėjo 9,6 proc.„Šie metai žemės ūkio sektoriui ir toliau kėlė iššūkių – pradedant klimato sąlygomis ir baigiant grūdų supirkimo kainomis, kurios metų pabaigoje buvo žemesnės nei pernai. Nepaisant to, siekiame ir toliau užtikrinti efektyvų turto valdymą“, – sako Justė Gumovskienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.Atsižvelgiant į šių metų bendrovės veiklos prognozę, parengtą darant prielaidą, kad bendrovės valdomos žemės vertė nesikeis ir nebus žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus gautinų sumų atidėjimų pokyčių, per šių metų tris ketvirčius „INVL Baltic Farmland“ gautos pajamos siekė 69,7 proc. prognozuotų metinių pajamų (650 tūkst. eurų), o grynasis pelnas – 62,5 proc. prognozuoto metinio pelno (395 tūkst. eurų). Pastarasis rodiklis, eliminavus ataskaitinio laikotarpio gautinų sumų atidėjimus, siektų 73,7 proc. prognozuoto metinio rezultato.„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo beveik 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė Eglė Surplienė
         El.paštas: egle.surpliene@invaldainvl.com
PriedasPagrindines informacijos santrauka_2019_3Q_INVL Baltic Farmland

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.