2020 nr. 10 – Sanistål offentliggør kvartalsorientering for 1. – 3. kvartal 2020

                                                                                Kontaktperson:
                                                                                                                                Adm. direktør
                                                                                                                                Christian B. Lund
                                                                                                                Tlf. 96 30 60 00
Aalborg, den 19. november 2020
Bestyrelsen har i dag godkendt kvartalsorienteringen for 1. – 3. kvartal 2020 (Se vedhæftede fil) med følgende hovedpunkter:Omsætningen i 1. – 3. kvartal er faldet 2,3% til 2.401 mio. kr., primært på grund af effekten af COVID-19Driftsindtjeningen (EBITDA) i 1. – 3. kvartal udgør 79 mio. kr. mod 93 mio. kr. i 1. – 3. kvartal 2019 som følge af fald i omsætningen og forskydninger i kunde- og produktmix under COVID-19 krisenEffekterne af COVID-19 er delvist aftaget i 3. kvartal, hvor aktivitetsniveauet i Danmark er på niveau med 3. kvartal 2019, mens aktiviteterne i Østeuropa har været særligt udfordret af COVID-19Driftsindtjeningen (EBITDA) i 3. kvartal er steget med 6 mio. kr. til 30 mio. kr., drevet af færre engangseffekter og lavere driftsomkostninger som følge af Genesis-strategienFortsat stor fokus på eksekvering af Genesis-strategien, som viser lovende resultaterDet digitale salg udgør i 3. kvartal 36,1% af omsætningen mod 32,2 % i 3. kvartal 2019Personaleomkostningerne er reduceret med 12 mio. kr. i 1. – 3. kvartal 2020 mod 2019Fortsat fokus på den løbende likviditetSanistål er vinder af Arbejdsmiljøprisen 2020 i kategorien ’Arbejdsulykker’
Recertificering af ISO 9001 og 45001 på centrallageret i BillundForventningerne til 2020 er uændrede: En driftsindtjening (EBITDA) på 100-125 mio. kr.

Med venlig hilsenSanistål A/SChristian B. Lund
Adm. direktør


Vedhæftet filSanistål kvartalsorientering 1.-3. kvartal 2020

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.