2019. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 31.12.2019 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 21 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on plaanis luua tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks projektiks.
Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 31.12.2019 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2019. aasta puhaskasum 354 412 eurot ja puhaskasum aktsia kohta 0,07877 eurot.Seisuga 31.12.2019 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 2 193 388 eurot. Ühingu omakapital oli 2 143 461 eurot, mis moodustas 97,72% bilansimahust.Lühendatud finantsseisundi aruanneLühendatud koondkasumiaruanneRando Tomingas
Juhatuse liige
+372 667 9200
Manus2019 IV kv vahearuanne EST FINAL